Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

noelle
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaPinkpills Pinkpills
noelle
noelle

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
noelle
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt vianothingwrong nothingwrong
noelle
Katarzyna Michalak - "Sekretnik, czyli przepis na szczęście"
noelle
Jeśli dajesz się poderwać w klubie, po browarze, to nie zakładaj, że chłopak ma za paskiem u spodni gałęzie do wicia z tobą gniazda rodzinnego.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianothingwrong nothingwrong
noelle
1093 98e6
Reposted fromesthrelle esthrelle vianothingwrong nothingwrong
noelle
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove vianothingwrong nothingwrong
noelle
4493 5050
Reposted fromteijakool teijakool viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
4988 eabc
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
3099 e6fd
noelle
1836 dca1 500
Reposted fromvivre1 vivre1 viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
noelle
noelle
5109 bdc3
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
3512 efcf
noelle
Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
9649 6194
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl