Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

noelle
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
4107 73f0
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Guillaume Musso - "Kim byłbym bez Ciebie?"
noelle
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
6412 f33b
Reposted frompiizza piizza viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
Spotkania towarzyskie

Szalone sobotnie wieczory
niedziele rzucone bezwładnie na łóżko
pracowite poniedziałki
następstwo powtarzających się przyzwyczajeń

Powracają każdego roku imieniny z karuzelą stołu
znajomi z coraz większą łysiną
znajome z coraz szerszą talią

Tylko dzieci jak myszy
wygryzają dziury
w monotonii
— Wójcik Leszek
noelle

October 22 2017

noelle
4978 1788
Reposted fromidjet idjet viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
1078 f439
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
noelle
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
3287 fdba 500
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viahumane humane
noelle
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viahumane humane
noelle
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viahumane humane
noelle
2895 c3f3 500
Reposted fromcarly carly viahumane humane
noelle
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl