Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

noelle
4600 8ef1 500
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viahumane humane
noelle
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viahumane humane
noelle
5908 cb23
noelle
8272 4d51
noelle
noelle
2811 c411
Reposted fromjadex jadex viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
2023 c082
noelle
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
4304 585e 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viajointskurwysyn jointskurwysyn
0409 44a4 500
noelle
noelle
noelle
noelle
1552 36fe 500
Reposted frommirosia mirosia viaPinkpills Pinkpills
noelle

chodź
zdejmiemy z siebie
wszystko to
czego zdjąć się
nie da

zdejmiemy słowa
których nie potrzeba
i zdarzenia, które
zraniły nas
do krwi

zdejmiemy 
wszystkie łzy
wszystkie nasze
okrutne
końce świata

zdejmiemy
zmarnowane lata
smutne dni
i niespełnione
marzenia

zdejmiemy
sny pełne cienia
wszystkie noce 
kiedy lęk zaglądał
do źrenic

zdejmiemy 
to co mogliśmy zmienić
ale trwaliśmy
nie zmieniając
wcale

zdejmiemy 
z siebie wszystkie żale
wszystkie chwile
które były
bez znaczenia

zdejmiemy
nasze zwątpienia
i nie zabieraj mi 
części siebie, którą 
mam w sercu
chodź
na spacer po moim wnętrzu.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPinkpills Pinkpills
9566 f69c 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaPinkpills Pinkpills
noelle
8556 7f70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl