Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe vianamehercarmen namehercarmen
noelle
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic vianamehercarmen namehercarmen

September 24 2018

noelle
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPinkpills Pinkpills
noelle
Ale tak jak powiedziałeś, świat się nie zatrzymuje, żebyś mógł się pogrążyć w żalu. Któregoś dnia się budzisz i uświadamiasz sobie, że trzeba zacząć żyć, bo cóż innego ci pozostaje?
— Robert Dugoni
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPinkpills Pinkpills
noelle
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viaPinkpills Pinkpills
noelle
7362 faf4 500
Reposted fromfungi fungi viaPinkpills Pinkpills
noelle
7588 fe9d 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaPinkpills Pinkpills
noelle
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viaPinkpills Pinkpills
noelle
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaparamour paramour
noelle
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
7199 6e85 500
5647 647d 500

Are we really so different that we must be horrified of one of them uncovered, and completely okay with the other?

this is now my most favorited post ever

noelle
Zostań na dzień
Bo trudno tak ciągle w połowach dróg
Zostań na noc
Bo jeszcze dziś mogą podpalić wschód
— Muchy - "Biały walc"
Reposted fromdojenka dojenka viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Nie trać nadziei - zawsze możesz znaleźć coś cudownego w jutrzejszej poczcie.
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl