Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

noelle
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Reposted fromgarstki garstki viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaparamour paramour
noelle
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
5619 fb82 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

noelle
noelle
Alligator - Dirty Car Art by ProBoyNick
Reposted fromPsaiko Psaiko viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 07 2017

noelle
Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
4107 73f0
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Guillaume Musso - "Kim byłbym bez Ciebie?"
noelle
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
6412 f33b
Reposted frompiizza piizza viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
Spotkania towarzyskie

Szalone sobotnie wieczory
niedziele rzucone bezwładnie na łóżko
pracowite poniedziałki
następstwo powtarzających się przyzwyczajeń

Powracają każdego roku imieniny z karuzelą stołu
znajomi z coraz większą łysiną
znajome z coraz szerszą talią

Tylko dzieci jak myszy
wygryzają dziury
w monotonii
— Wójcik Leszek
noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl