Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

noelle
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaparamour paramour
noelle
noelle
4596 cfcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabagatela bagatela
noelle
noelle
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabagatela bagatela
noelle
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparamour paramour
noelle
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
noelle
noelle
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viabagatela bagatela
noelle
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski | http://orbitowski.pl/2019/07/tydzien-z-glowy-562/
Reposted fromolewka olewka viabagatela bagatela
noelle
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabagatela bagatela
noelle
1170 2f94
Reposted fromrol rol viabagatela bagatela
noelle
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaparamour paramour
noelle
9133 1612 500
Ja, Olga Hepnarova
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabagatela bagatela
noelle
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabagatela bagatela
noelle

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viabagatela bagatela
noelle
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique viabagatela bagatela
noelle
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
noelle
8234 187b 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viabagatela bagatela
noelle
0582 398d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl