Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

8608 ba64 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
7437 433e 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
noelle
9377 3918
Reposted fromflesz flesz vialekkaprzesada lekkaprzesada
noelle
3319 4107 500
Reposted frompiehus piehus vialekkaprzesada lekkaprzesada
noelle
8142 d3aa
Reposted fromweightless weightless vialekkaprzesada lekkaprzesada
noelle
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
9896 b9dd 500
Reposted frombrumous brumous viabagatela bagatela
noelle
(...) nie spieszyłem się do żeniaczki, bo po uszy byłem w książkach. To znaczy chciałem się ożenić, tylko że na okrągło coś czytałem (...) A dzisiaj w wolnym czasie... Już mnie opuściły dziwne wyobrażenia o szczęściu, dziewczyny już nie dla mnie, to co robić? Bez przerwy pić też się nie da, więc (...) cały czas siedzę w książkach.
— Bohumil Hrabal, spotkanie autorskie w restauracji Leśna (w: Stara rupieciarnia, tłum. A. Kaczorowski i J. Stachowski)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabagatela bagatela
noelle
5087 74b8 500
Reposted fromikhakima ikhakima viabagatela bagatela
noelle
1900 f9cb 500
Reposted fromsoftboi softboi viabagatela bagatela
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous viabagatela bagatela
noelle
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viabagatela bagatela
noelle
Związki są po to abyśmy rozumieli marzenia drugiej osoby. Abyśmy rozmawiali o nich. Mimo, że czasami masz ochotę zajebać tę drugą osobę siekierą, a ona ciebie tłuczkiem. Wszystko da się wynegocjować. Jeśli tylko pogadacie ze sobą o godzinę dłużej.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabagatela bagatela
noelle
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viabagatela bagatela
noelle
9446 aff4 500
Reposted fromcontigo contigo viabagatela bagatela
noelle
Ból jest nieunikniony.  Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viabagatela bagatela
noelle
0095 02d5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabagatela bagatela
noelle
0613 50fc 500
Reposted fromfungi fungi viabagatela bagatela
noelle
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viabagatela bagatela
noelle
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viabagatela bagatela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl