Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

4285 fd3b 500

thenarrowsilence:

Lost, Lost, Lost 1976 Directed by Jonas Mekas

Reposted fromLittleJack LittleJack viahumane humane
noelle
2447 f6e0 500
Reposted frompunisher punisher viahumane humane
noelle
8650 9bfd 500
Reposted fromrandoom randoom viahumane humane
noelle
"- Co jest najtrudniejsze w zawodzie psychoterapeuty?
- Dla mnie, to jest coś, co się nazywa pokorą, czyli takie uczenie się, czy jakby, przyjęcie takiej postawy, że to co ja wiem... że świat nie definiuje się tak jak ja wiem. Takiej pokory, że rzeczywistość jest dużo bogatsza niż to co w naszych głowach się wytwarza, że jakiś obraz tej rzeczywistości jaki budujemy, jest zawsze uboższy, mniej skomplikowany... I to jest bardzo trudne, żeby nie narzucać światu tej swojej narracji, swojej opowieści o nim. To tyczy też ludzi, jeśli się umie ich słuchać, to czasami jest się w stanie człowiek uchronić przed taką postawą."

Dr Andrzej Wiśniewski
2242 20c5

danger:

Neon Nights by Elsa Bleda

Reposted fromunco unco viahumane humane

August 26 2017

noelle
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viahumane humane

August 25 2017

noelle
noelle
6952 f767
upstairs to..
Reposted fromIzmirEgal IzmirEgal viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Give people time. Give people space. Don’t beg anyone to stay. Let them roam.
What’s meant for you will always be yours.
— Reyna Biddy
Reposted fromumorusana umorusana viamiktoria miktoria
noelle
0287 bc3b
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamiktoria miktoria
noelle
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiktoria miktoria
noelle
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
noelle
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.
noelle
8000 c658
Dwudziesty drugi rok wraz z tym miejscem, tu się urodziłam i tu obecnie żyję. Odkryłam to miejsce, kiedy zaczęły się pierwsze używki. Gdzie jak nie tam? Próbowałam tam prawie wszystkiego z ogólnie dostępnych substancji. I to miejsce będzie się kojarzyć z magicznymi przeżyciami. Bo wyobraź sobie, rozpalasz ognisko, siedzisz na zielonej trawie, w głowie kołują promile, wciągasz dym do płuc, kruszysz kryształ i aplikujesz. Wystrzał endorfin, z biegiem czasu wszystko płynie coraz szybciej a czas upływa. Widzisz piękny horyzont mieniący się barwami jutra. Zachody Słońca to najwybitniejsza sprawa jaką uświadczysz w tym miejscu. Najlepsze miejsce do ćpania, picia, rozmyślania, przeżywania szczęścia, smucenia się, zastanawiania się, co poprawić w życiu. Na tej śląskiej ziemi. I mimo, że to zadupie i tak chętnie tam wracam. W promieniu kilometrów nie ma domów a z oddali mienią się światła. Mam nadzieję wrócić tu za wiele, wiele lat i przeżywać na nowo.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Gdy wie się jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza.
— Janusz Leon Wiśniewski "Los powtórzony"
noelle
7871 5756 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl