Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

noelle
Reposted fromFlau Flau vianamehercarmen namehercarmen
noelle
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer vianamehercarmen namehercarmen
noelle
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlepiece littlepiece
noelle
4409 8b41
Reposted fromoll oll vialittlepiece littlepiece
noelle
8613 7242
noelle
0715 0958
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
4860 245a
noelle
homecoming
Reposted fromcube cube viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
7531 776d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
5677 cdab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaparamour paramour
noelle
8770 346e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPinkpills Pinkpills
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viaPinkpills Pinkpills
0370 a90f 500
Reposted fromfreakish freakish viaPinkpills Pinkpills

May 13 2019

noelle
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viawrazliwa wrazliwa
noelle
noelle
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viaparamour paramour
noelle
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour

May 12 2019

noelle
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
noelle
Często bywa tak, że jeśli czegoś nie powiemy od razu - to nie powiemy tego nigdy. Nie łudź się, że przyjdzie na coś odpowiedni moment. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak "odpowiednie momenty". A słowa? Niby są tylko słowami, ale niewypowiedziane mogą przepaść na zawsze i zniszczyć tak naprawdę wszystko.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl