Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

noelle
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
9246 a24d
Reposted fromoutline outline viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaparamour paramour
noelle
0009 bb81 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
noelle
9082 a683
Reposted fromnexxt nexxt viadelirivmv delirivmv
noelle
1188 2ea3 500
noelle
noelle
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaHopeKaris HopeKaris
noelle
noelle
noelle
Z wyjątkiem (...) nie znamy tu nikogo. Nie jest to wielka strata, przynajmniej dla mnie, bo życie towarzyskie i tak nic mi nie daje. Nigdy nie mówię tego, co naprawdę myślę, nigdy nie wyrażam swoich prawdziwych opinii, tylko zawsze staram się zbliżyć do tego, co myśli i uważa osoba, z którą akurat rozmawiam, udaję, że interesuje mnie to, co mówi. Wyjątkiem są chwile, kiedy piję, wówczas zazwyczaj posuwam się za daleko w drugą stronę, a potem budzę się zdjęty lękiem, że przekroczyłem granicę; lęk ten z wiekiem narasta, a ostatnio potrafi trwać całe tygodnie.
— Karl Ove Knausgard, "Moja walka"
noelle
9808 365e
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
noelle
9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
noelle
Reposted fromshakeme shakeme viawrazliwa wrazliwa
noelle
3641 87da
noelle
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
noelle
Reposted frombluuu bluuu viajustinne justinne
noelle
0267 e1d7
Reposted fromnathloves nathloves vianamehercarmen namehercarmen
noelle
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka vianamehercarmen namehercarmen
noelle
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako vianamehercarmen namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl