Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2018

noelle
noelle
5438 ae46
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamiktoria miktoria
noelle

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. Sprawdzam czego mi brakuje.

Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń. Sprawdzam czy je jeszcze mam.

Sprawdzam czy czuję satysfakcję.

Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.

Sprawdzam jaki jest mój cel.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viamiktoria miktoria
noelle
1310 3a5e 500
Anna Ciarkowska "Chłopcy, których kocham"
noelle
2960 5557
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
Ten rodzaj ludzi ginie też teraz, i myślę, że jakiś dzisiejszy naturalista mógłby powiedzieć o nich, że z góry są na śmierć skazani, bo przychodzą na świat z wadą serca - za dużo kochają.
— Henryk Sienkiewicz – Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
9233 9887
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
3766 95c1 500
Reposted fromblotind blotind viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
0663 cc0b 500
noelle
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
8245 9a4d 500
noelle
8906 c28e
Reposted frompoufne poufne viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 23 2018

0203 3721
8391 8666 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
8490 df45
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
noelle
7982 2c05
noelle
5801 df48 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl