Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

9990 4333
noelle
noelle
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzisniezasne dzisniezasne

December 24 2019

noelle
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn vianamehercarmen namehercarmen
noelle
noelle
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
0352 6f6a 500
Reposted fromhare hare viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
Bo miałeś o mnie tak niskie mniemanie
Jesteś mi winien trochę czasu
Ponieważ zahamowałeś mój rozwój
Chciałam cię tylko dlatego, że nie mogłam cię mieć
Teraz wiem
Że to nie była miłość, to nie była miłość, to była tylko nadzieja

 

— The Chainsmokers - Hope ft. Winona Oak
noelle
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
Reposted fromshakeme shakeme viadzisniezasne dzisniezasne
noelle
noelle
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparamour paramour
noelle
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaparamour paramour
noelle
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabagatela bagatela
7616 67e2 500
Reposted fromtwice twice viabagatela bagatela
noelle
8617 4695
Reposted frommiischa miischa viabagatela bagatela
noelle
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
noelle
noelle
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaparamour paramour
noelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl